Skip to main content

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Painoklinikka.fi ja keitä Painoklinikalla työskentelee?

Painoklinikka.fi on suomalainen ylipainon ja lihavuuden hoitoon perehtynyt lääkärikeskus, joka tuottaa painonhallintaan liittyvien lääkärien, laillistettujen ravitsemusterapeuttien ja ravitsemusasiantuntijoiden sekä psykologien etävastaanottopalveluja ja ryhmäterapiapalveluja.

Palveluita tuottavat terveydenhuollon kokeneet ammattilaiset kuten lääkärit, laillistetut ravitsemusterapeutit ja psykologit. Toimintamme keskiössä on terveyden edistämisen ohella ylipainoon ja lihavuuteen liittyvän stigman purkaminen.

Asiakkaamme tulevat ympäri Suomen, ja voivat varata vastaanottonsa suoraan ilmaan lähetettä. Asiakas päättää itse haluaako keskustella asiantuntijoidemme kanssa puhelimen vai videon välityksellä.

Kenelle Painoklinikka on tarkoitettu?

Tarjoamme palveluita henkilöasiakkaille, yrityksille sekä osaksi julkista terveydenhuoltoa. Etävastaanottomme kohderyhmää ovat yksilöt, joilla on ylipainoa (painoindeksi BMI yli 25) tai lihavuutta (painoindeksi BMI yli 30), mutta palvelumme soveltuvat kaikille painonhallintaan tai syömiseen liittyvien kysymysten kanssa kamppaileville.

Miksi Painoklinikan potilaat onnistuvat tavoitteissaan?

Painoklinikan palvelut pohjautuvat virallisiin hoitosuosituksiin, ja ihmislähtöisestä ohjauksesta vastaavat ylipainon ja lihavuuden hoidon kokeneet terveydenhuoltoalan ammattilaisemme. Etävastaanottoperiaatteella toimivassa lääkärikeskuksessa tuotamme yksilöllisiä ja tehokkaita, pysyvyyteen tähtääviä painonhallintaratkaisuja valmiiden ruokavalio- ja treenipakettien sijaan. Lääkärikeskuksena meillä on myös edellytykset tarjota uusinta ja tehokkainta lihavuuden lääkehoitoa. Yksilöllisen hoidontarpeen arvioinnin yhteydessä ohjaamme tarvittaessa asiakkaan myös julkiseen terveydenhuoltoon tai esimerkiksi HUS Painonhallintatalon hoito-ohjelmiin.

Lasketaanko Painoklinikalla kaloreita? Kuinka nopeasti tuloksia saadaan?

Painoklinikan toiminta perustuu ylipainon ja lihavuuden pitkäjänteiseen ja kokonaisvaltaiseen hoitoon, jossa nopeus ei välttämättä ole valttia. Hoito ja sen kesto toteutetaan potilaan tarpeiden ja toiveiden mukaan, mutta kuitenkin niin, että asiantuntija arvioi niiden realistisuuden asiakkaan henkiset ja fyysiset voimavarat huomioiden. Painonpudotuksen ja -hallinnan tavoite on pysyvyys ja kokonaisvaltainen hyvinvointi, ei nopeus.

Painonhallinnan onnistumisen kannalta on tärkeää pystyä viemään opittu tieto arjen painonhallinnan taidoiksi. Oletusarvoisesti ketään ei ohjata kalorien laskentaan, mutta sitä voidaan hyödyntää asiakkaan toiveesta tai esimerkiksi kun opetellaan tiettyjen ruoka-aineiden energiasisältöä.

Onko Painoklinikan kautta mahdollista päästä lääkärin vastaanotolle muuten kuin etänä?

Painoklinikan omia vastaanottopalveluja tarjotaan vielä tässä vaiheessa vain etävastaanottoina, eli puhelimen tai videon välityksellä. Kauttamme voi kuitenkin saada lähetteen fyysistä läsnäoloa vaativiin terveydenhuollon käynteihin, kuten lääkärikäyntiin, laboratoriokokeisiin tai lihavuusleikkauksen arvioon.

Korvaako Kela tai vakuutus Painoklinikan palveluita?

Painoklinikan lääkärikäynnit ovat KELA-korvausten piirissä. Sairauskulukorvausvakuutukset korvaavat vakuutusyhtiöiden omien ehtojen mukaisesti käyntejä sekä mahdollisesti määrättyjä lääkkeitä sekä hoitoja.

Jos et saanut vastausta kysymykseesi, ota yhteyttä

Tilaa uutiskirjeemme! Saat ajankohtaista tietoa painonhallinnasta ja Painoklinikan toiminnasta.