Skip to main content

Painoklinikan asiantuntijat

Painoklinikka

Painonhallintalääkärit

Matias Blomqvist

Matias Blomqvist on painonhallintalääkärinä hyvin perehtynyt lihavuuden hoidon lisäksi korkean kolesterolin, verenpaineen, sekä tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Hän seuraa aktiivisesti alan tuoreinta tieteellistä kirjallisuutta, ja tuntee niin suomalaiset kuin kansainvälisetkin hoitosuositukset.

Työn ohella Matias tutkii luuston ja lihasten haurauden vaikutuksia kansanterveyteen osana väitöskirjatyötään Turun yliopistossa.

Geriatriaan erikoistuvana lääkärinä hän on oppinut, miten tärkeää on puuttua piileviin terveyttä haastaviin tekijöihin jo ennen kuin ne alkavat näkyä arjessa ja heikentävät elämänlaatua. Elämän myöhäisemmän vaiheen hyvinvoinnin turvaamisen olisikin hyvä alkaa jo nuorena – mitä varhaisemmin, sen parempi.

Laihduttamisen on osoitettu vaikuttavan edullisesti esimerkiksi diabetekseen ja aineenvaihduntaan, sekä parantavan liikuntakykyä ja elämänlaatua myös ikääntyvillä henkilöillä. Eläkepäivien tuoma vapaa-aika tarjoaakin useille erinomaisen tilaisuuden keskittyä viimein siihen tärkeimpään: itseensä.

Olet sitten nuori tai varttuneempi, terve tai pitkäaikaissairauksia omaava, saat varmasti Matiaksen vastaanotolta apua loppuelämäsi kestävän hyvinvoinnin tukemiseen.

Varaa etävastaanotto

André Heikius

André Heikius on kokenut painonhallintalääkäri, jonka erityisosaamisalueita ovat ylipainon ja lihavuuden hoito, turvallinen painonpudotus sekä pysyvä painonhallinta. Hän on Painoklinikan ylilääkäri, ja toimii mm. Suomen Lihavuuslääkäriyhdistys ry:n toiminnanjohtajana.

Painonhallintalääkärin vastaanotolla saat kattavan ylipainon ja lihavuuden hoitoarvion, ja tutkittuun tietoon perustuvaa tukea painonpudotukseen. Alkuvastaanotolla sinulle laaditaan yksilöllinen hoito-ohjelma, johon kuuluu yksilöllisiä hoito-ohjeita terveystilanteeseesi ja mahdollinen lääkityksesi huomioiden sekä tukea painonpudotukseen elämäntilanteeseesi sopien.

Lihavuuteen ja ylipainoon on myös uutta tehokasta lääkehoitoa, joka voidaan yhdistää elintapamuutoksiin.

Andrén kirjaan Painotohtori – Pudota paino pysyvästi voit tutustua täältä.

Varaa etävastaanotto

Emilia Huvinen

Emilia Huvinen on Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri sekä lääketieteen tohtori, jonka sydäntä lähellä on aina ollut naisten hyvinvointi, elintavat ja terveys. Hän on perehtynyt tutkimuksissaan erityisesti raskausdiabetekseen sekä elintapojen merkitykseen naisen terveyden kannalta. Hän lähestyy potilaitaan aina empaattisesti ja yksilöllisesti jokaisen elämänvaihetta ja senhetkisiä tarpeita kunnioittaen.

Emilian erityisosaamista on painonhallinta naisen elämän eri käännekohdissa: raskautta suunniteltaessa, raskauden aikana, synnytyksen jälkeen sekä vaihdevuosissa. Hän toimii aktiivisesti Suomen lihavuustutkijat ry:n hallituksessa ja pyrkii osallistumaan myös mediassa keskusteluun kehorauhasta ja naisten hyvinvoinnista eri elämänvaiheissa.

Varaa etävastaanotto

Timo Hänninen

Timo Hänninen on liikuntalääketieteen erikoislääkäri sekä lääketieteen tohtori, jolla on yli 15 vuoden kokemus elintapaneuvonnasta ja liikunnan yhdistämisestä painonhallintaan.

Liikunnan yhdistäminen painonpudotukseen vaatii onnistuakseen kehon energiavajeen systemaattista hallintaa. Liikunnan ajoittaminen ateriarytmiin sopivaksi tulee suunnitella liikuntamuodot, tehot ja määrät huomioiden, jotta väsymyksen ja vaivojen sijaan saavutetaan terveyshyötyä.

Timon erityisosaamista ovat liikuntaa rajoittavat vaivat ja sairaudet, kuten astma, nivelrikko, ylirasitustilat sekä rasitusvammat. Näiden osalta asianmukaisten hoitojen ja lääkitysten varmistaminen sekä kuormituksen muutoksiin liittyvien ylikuormitusriskien minimoiminen ovat perusta sille, että liikuntaa voidaan turvallisesti hyödyntää painonhallinnassa.

Vastaanotollaan Timo auttaa sinua tunnistamaan nykyiset tapasi, etsitte sopivimmat muutoskohteet ja päätätte toteuttamiskelpoisimman suunnan edetä kohti tavoitettasi.

Olit sitten aloittamassa liikuntaa hyvinvointisi tueksi, epävarma optimaalisimmasta tavasta lisätä liikuntaa terveysvaivojesi vuoksi tai urheilu-uran jälkeistä painonhallintahaastetta kohtaamassa, Timosta saat osaavan asiantuntijan avuksesi.

Varaa etävastaanotto

Päivi Suonsivu-Miettinen

Päivi Suonsivu-Miettinen on Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, joka lähestyy terveysongelmia empaattisesti ja kokonaisvaltaisesti. Päivin erityinen kiinnostuksen kohde on funktionaalinen lääketiede, jossa tavoitteena on vaikuttaa sairauksien juurisyihin. Keskeistä on ravinnon ja ympäristön vaikutus terveyteen, sillä tärkein terveyteemme vaikuttava tekijä, johon itse pystymme vaikuttamaan, on ravinto.

Lihavuus on sairaus, joka on seurausta pitkäaikaisesta kehon epätasapainotilasta. Pysyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi tulee huomioida kaikki elämän osa-alueet. Lääkkeet ovat yksi apuväline, mutta tärkeintä on kiinnostus ja halu ottaa itse vastuu omasta elämästä ja toimia terveyttä ja hyvinvointia tukevien muutosten eteen. Tähän prosessiin Päivi tarjoaa tukea ja ammatillista osaamista.

Painonhallinnalla ja ravinnolla on mahdollista myös vaikuttaa Naisen terveyteen ja hormonaaliseen tasapainoon. Esimerkiksi PCO-oireyhtymään liittyviä oireita sekä PMS- ja vaihdevuosioireita voidaan lievittää ja tukea myös hedelmällisyyttä.

Päivin vastaanotolle ovat tervetulleita kaikki painon kanssa kamppailevat sukupuolesta riippumatta.

Varaa etävastaanotto

Kirsi Virtanen

Kirsi Virtanen toimii aineenvaihduntatutkimuksen apulaisprofessorina Turun yliopistossa ja yliopistosairaalassa. Hän tekee kansainvälistä huippututkimusta ruskean rasvakudoksen toiminnasta ja sen muutoksesta lihavuuden kehittyessä.

Lihavuuden monipuolinen ja yksilöllinen hoito huomoioiden elintavat, lääkehoito ja mahdollinen leikkaushoito on lähellä Kirsin sydäntä.

Kirsin erityisosaamista lääkärinä on vaikean lihavuuden hoito, ja olet tervetullut vastaanotolle oli lähtötilanteesi kuinka vaativa tahansa.

Varaa etävastaanotto

Ravitsemusasiantuntijat ja -terapeutit

Patrik Borg

Patrik Borg on ravitsemusasiantuntija ja painonhallinnan tutkija, joka on merkittävästi vaikuttanut siihen, että lihavuuden hoidossa ymmärretään joustavien ajatusmallien, kehon kuuntelun ja sallivan puheen merkitys.

Patrik on keskittynyt painonhallinnan ratkaisujen löytämiseen hyvinkin kimuranteissa syömiskäyttäytymisen ja hyvinvoinnin haasteissa. Myös urheilijoiden ja liikkujien painonhallintakysymykset ovat selkeä vahvuus.

Patrik on Suomen Lihavuustutkijat ry puheenjohtaja ja Suomen Urheiluravitsemuksen asiantuntijat ry puheenjohtaja.

Varaa etävastaanotto

Saara Karjalainen

Saara Karjalainen on laillistettu ravitsemusterapeutti, jonka erityisosaamisalueita ovat mm. pysyvä painonpudotus,  syömishäiriöt ja vatsavaivat.  Hän on toiminut eri kuntoutuskeskuksissa ja klinikoilla ravitsemusterapeuttina painonhallinnan parissa. Hänellä on kokemusta yli 10 vuoden ajalta esim. syömishäiriöistä kuten ahmintahäiriöstä sekä perheiden ruokavalioista.

Ravitsemusterapia on tieteeseen ja ihmisen käyttäytymiseen perustuva hoitomuoto, ja sen avulla hoidetaan ravitsemukseen liittyviä ongelmia ja pyritään niiden ehkäisyyn. Ravitsemusterapia on yksilöllistä ja sen keskiössä on asiakkaan kuuntelu.

Varaa etävastaanotto

Henna Lehikoinen

Henna Lehikoinen on laillistettu ravitsemusterapeutti, jonka erityisosaamista ovat pysyvien elämäntapamuutosten ohjaamisen lisäksi vatsavaivat (mm. keliakia ja IBS) ja lapsiperheiden ravitsemus. Henna on työskennellyt v. 2007 lähtien mm. erityissairaanhoidossa, potilasjärjestössä ravitsemusasiantuntijana sekä yrittäjänä erilaisten potilasryhmien parissa (mm. syöpä-, neurologiset sekä sydän- ja verisuonisairaudet).

Hennan vastaanotolla asiakas kohdataan aina lämmöllä ja kunnioituksella. Ratkaisut haastaviinkin syömisen hallinnan tilanteisiin etsitään yhdessä asiakkaan kanssa hänen tarpeitaan ja voimavarojaan kuunnellen. Tervetuloa vastaanotolle! 

Varaa etävastaanotto

Sanni Suotunen

Sanni Suotunen on laillisettu ravitsemusterapeutti, jonka erityisenä kiinnostuksen kohteena on ihmisen mielen ja kehon toiminta sekä niiden heijastuminen syömiskäyttäytymisen ja painonhallinnan haasteisiin. Hänen vastaanotolla syömisen pulmiin ja pysyvään elintapamuuksen tekemiseen lähestytään psykologisesti.

Sanni katsoo painonhallinnan ja syömisen haasteita monialaisesti osana ihmisen seksuaalisuutta sekä psyykkisiä ja fyysisiä tarpeita. Sannin vahvuuksiin kuuluu asiakkaan läsnäoleva ja kokonaisvaltainen kohtaaminen, joiden avulla vastaanotolla päästään painonhallinnan ja syömisen ydinhaasteisiin. Ravitsemusterapeuttina Sanni ohjaa pysyvään muutokseen lempeästi haastaen sekä sisäisen motivaation vahvistamisen ja asiakkalle sopivan tuen avulla.

Vastaanotollani ohjaan elintapamuutoksen tekemiseen, joka myös tuntuu hyvältä!

Varaa etävastaanotto

Psykologit

Vappu Pietinen

Vappu Pietinen on psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Hän on työskennellyt pitkään sekä nuorten että aikuisten kanssa erilaisissa työympäristöissä.

Psykologin vastaanotolla keskitytään painonhallintaan liittyviin tunteisiin ja muihin psykologisiin mekanismeihin. Jäsennämme yhdessä tilannettasi psykologisten tekijöiden näkökulmasta. Saat lisää tietoa painonhallintaan liittyvistä psyykkisistä tekijöistä ja lisäät ymmärrystäsi siitä, miksi toimit niin kuin toimit omassa arjessasi. Lisäksi voit saada avuksesi konkreettisia tehtäviä tai harjoituksia, joiden avulla voit opetella muuttamaan suhtautumistasi esimerkiksi ruokaan, painoosi tai itseesi. Tavoitteena on lisätä psykologista joustavuutta sekä myötätuntoista suhtautumista itseesi.

Varaa etävastaanotto

Anu Tevanlinna

Anu Tevanlinna on psykologi, jonka erityisosaamista on pysyvään elämäntapamuutokseen liittyvä psyykkinen työskentely. Anu on työskennellyt vastaanottotyön lisäksi pitkään niin työ- ja organisaatiopsykologian kuin hyvinvointivalmennustenkin parissa.

Anu työskentelee lyhytterapeuttisella otteella. Keskeistä työskentelyssä on lisätä itseymmärrystä terveyskäyttäytymiseen vaikuttavista toiminta- ja ajattelumalleista ja niiden taustalla vaikuttavista psyykkisistä tekijöistä sekä löytää keinoja ja mielentaitoja myönteiseen muutokseen. Anun työskentelyotteessa näkyvät myös mindfulness-ohjaajan (CFM®) ja coachin (RCC) pätevyydet.

Anun kirjaan Hyvinvointia mielelläsi – Arvoista suunta elämäntapamuutokseen (Atena, 2020) voit tutustua täällä ja kirjaan Muutos mielessä (Atena, 2022) täällä.

Varaa etävastaanotto

Painonhallintasairaanhoitajat

Janika

Janika Maunula

Janika Maunula on sairaanhoitaja ja valmentaja, jonka sydäntä lähellä on moninaisten terveyshaasteiden ratkominen ja erityisesti painonhallintaohjausten alkutaival.

Psyykkinen valmennus, liikunnan ilon ja itselle sopivan ravitsemuksen löytäminen  arkeen ovat hänen vahvinta osaamisaluettaan. Janikan tuella sujuvat painonhallinta lääkkeiden ohjaukset ja seurannat sekä positiivinen tuki kaikissa painonhallinnan haasteissa.

Janika on työskennellyt yli 15 vuotta perusterveydenhuollon päivystystyössä, jossa myös kuntayhtymän elintapaohjaukset ja ryhmät tulivat tutuiksi.

Janika on vakuuttunut siitä, että jokaiselle löytyy oma tapa hoitaa terveyttä ja voida kokonaisvaltaisesti hyvin.

Moniammatillinen yhteistyö on tärkeää, jotta asiakas saa tarvitsemansa avun juuri siksi ajaksi kuin hän tarvitsee pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi.

Janikan valmennuksissa voidaan käyttää apuna myös Firstbeat-mittauksia, joilla saadaan tarkkaa tietoa kehon stressistä, rasituksesta ja palautumisesta.

Varaa etävastaanotto

Suvi Ainasoja

Suvi Ainasoja on sairaanhoitaja sekä ravinto- ja suorituskykyvalmentaja. Kokemusta ylipainon hoidosta on kertynyt liki kymmenen vuoden ajalta. Ensin noin kuuden vuoden ajan perusterveydenhuollosta, jonka jälkeen yksityisellä puolella yrittäjänä toimien.

Intohimona on ravitsemuspsykologia ja liikunta. Tärkeintä on löytää yksilöllisesti sopivat tavat syömiseen, painonhallintaan ja mielekkään elämän tukemiseen. Sopiva tapa liikkua löytyy kaikille, rajoitteista huolimatta.

”Ohjatessani asiakasta, minulle on niin sairaanhoitajana kuin valmentajana erityisen tärkeää huomioida asiakas yksilönä ja hänen tilanteensa kokonaisuutena. On otettava huomioon asiakkaan voimavarat ja ne ovat rajat, joiden mukaan edetään. Uusien tapojen on tarkoitus parantaa jaksamista, ei verottaa sitä!”

Varaa etävastaanotto

Painoklinikka tarjoaa ylipainon hoitoa uudella otteella

Suomen Painoklinikka on suomalainen lääkärikeskus ja ylipainon hoidon asiantuntijayritys, joka tuottaa painonhallintaan liittyvien lääkäri- ja terveydenhuollon ammattilaisten etävastaanottopalveluja sekä ryhmäterapiapalveluja. Yhtiö tuottaa myös koulutuspalveluja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijoille, yrityksille ja kuluttajille. Painoklinikka.fi on suomalainen edelläkävijä lihavuuden hoidossa painoterveyden kehittäjänä. Toimintamme perustuu lääketieteeseen ja tutkimustietoon sekä terveydenhuollon ammattilaistemme laajaan painonhallinnan osaamiseen.

Ylipaino ja lihavuus ovat suurimpia kansanterveydellisiä ongelmiamme, ja johtavat lukuisiin liitännäissairauksiin, kuten aikuistyypin diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin ja tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Julkisen terveydenhuollon resurssit lihavuuden hoitoon ovat rajalliset, mikä näkyy valitettavan usein ylipainoisten potilaiden hoidon riittämättömyytenä ja alueellisena epätasa-arvona.

Lihavuus on todellinen ja krooninen sairaus, jonka taustalla on yksilöllinen yhdistelmä eri tekijöitä ja mekanismeja. Lihavuuden syyt ovat yleensä perinnöllisiä, fysiologisia (kuten ruokahalun säätelyn häiriöt), psykologisia ja ihmisen elinympäristöön ja elämäntilanteeseen liittyviä. Elämme nykyään lihavuutta tuottavassa ympäristössä, eikä lihavuus ole sen enempää itseaiheutettua kuin moni muukaan tila tai sairaus. Lihavuuteen johtaa yleensä useampi asia, jolloin tehokas hoitosuunnitelma sisältää yhdistelmän eri hoitomuotoja.
Moni ihminen, jolla on ylipainoa tai lihavuutta, kohtaa myös ennakkoluuloja ja vaativia ulkonäkönormeja. Painoklinikalla kohtaamme potilaamme kunnioittaen, kuunnellen ja kannustaen. Tarjoamme painon pudottamiseksi ja pudotetun painon ylläpitämiseksi yksilöllisiä hoitopolkuja, joissa yhdistyy erilaisia tieteelliseen näyttöön perustuvia hoitovaihtoehtoja, ja jotka räätälöidään jokaiselle yksilölle sopivaksi.

Tilaa uutiskirjeemme! Saat ajankohtaista tietoa painonhallinnasta ja Painoklinikan toiminnasta.